Your browser does not support JavaScript!

   
     

 

2、電子書製作

1、頁面特效-->電子翻書-->新增電子翻書-->填入名稱-->選背景圖-->點選-->下一步

 

2、選擇檔案-->zip-->下一步  

 

3、輸入尺寸-->選擇翻書速度-->自動翻書、音效與否-->展示區設定-->完成

 

4、點 放大鏡 -->預覽

 

5、若需要微調 -->更改排序 -->調整順序

 

瀏覽數